BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 11.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 7 lutego 2024 r.

2024-04-16 14:49 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 11.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Przejdź do wiadomości