BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 12.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 lutego 2024 r

2024-04-16 14:49 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 12.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 lutego 2024 r w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Przejdź do wiadomości