BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 kwietnia 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Białymstoku z dnia 18 marca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Białymstoku z dnia 18 marca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o godzinach pracy Komisji Obwodowych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o godzinach pracy Komisji Obwodowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2024

Wiadomości

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 kwietnia 2024

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 kwietnia 2024

Wiadomości

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - [Wszystkie zmiany]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - [Wszystkie zmiany]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - [Wszystkie zmiany]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R.

Dodanie nowej wiadomości: ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R. - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Dodanie nowej wiadomości: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwietnia 2024

Wiadomości

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Śniadowo za 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Śniadowo za 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

04 Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie Rynku w Śniadowie

Dodanie nowej wiadomości: 04 Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie Rynku w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29.03.2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29.03.2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe GOK za 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe GOK za 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo za 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo za 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie za 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie za 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pani Bożeny Szostak w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pana Wiesława Jemielitego w związku zrozpoczęciem pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. Pana Wiesława Jemielitego - Sekretarza Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r.Pani Ewy Szabłowskiej Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r. Pani Ewy Szeląg Skarbnik Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r. Pana Kurpiewskiego Jana - Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UG Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. Pana Wiesława Jemielitego - Sekretarza Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r.Pani Ewy Szabłowskiej Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r. Pani Ewy Szeląg Skarbnik Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r. Pana Kurpiewskiego Jana - Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UG Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pani Doroty Sadowskiej w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pani Anny Strzeszewskiej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r. Pani Anny Strzeszewskiej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r. Pani Barbary Kończyk Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r. Pani Piszczatowskiej Gabrieli Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. Pana Twardowskiego Arkadiusza Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. Pani Agnieszki Edyty Walczuk Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r. Pani Justyny Jemielity Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2016r. Pana Tomasza Szeląga Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r. Pani Anny Strzeszewskiej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r. Pani Barbary Kończyk Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r. Pani Piszczatowskiej Gabrieli Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. Pana Twardowskiego Arkadiusza Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. Pani Agnieszki Edyty Walczuk Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r. Pani Justyny Jemielity Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2015r. Pana Tomasza Szeląga Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pana Jadwigi Kamienowskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pana Tomasza Szeląga w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r.PODINSPEKTOR AGNIESZKI KOŁACZKOWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. INSPEKTOR RENATY GROMADZKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. INSPEKTOR KRYSTYNY OLSZEWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. REFERENT W OPS MAGDALENY SZABŁOWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. PODINSPEKTOR W OPS HANNY ZIELIŃSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. INSPEKTOR KRYSTYNY OLSZEWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. PODINSPEKTOR W OPS HANNY ZIELIŃSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. INSPEKTOR BOŻENY BORATYŃSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. PODINSPEKTOR URSZULI GIETEK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. INSPEKTOR ANNY CHYŻOWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OPS DOROTY SADOWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. INSPEKTOR BOŻENY BORATYŃSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. REFERENT W OPS MAGDALENY SZABŁOWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. PODINSPEKTOR URSZULI GIETEK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OPS DOROTY SADOWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2015r. INSPEKTOR ANNY CHYŻOWSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r. PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016r.WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie VIII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie VIII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE NR 13.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Śniadowo na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 kwietnia 2024

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 kwietnia 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian