BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XX/120/05 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 30 marca 2005 r.

2005-04-25 15:00 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/120/05 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.

2005-04-25 15:11 - Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XX/120/05 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.

Przejdź do wiadomości