"Biegnę dla Niepodległej"

W niedzielę 11 listopada 2018 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie odbył się „Bieg Stulecia z flagą P...
więcej »

Gminne Obchody Święta Niepodległości w Szczepankowie

Tegoroczne jubileuszowe obchody 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyły się w dniu 11 listopada 20...
więcej »

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizac...
więcej »

Obchody Święta Niepodległości

Wójt Gminy Śniadowo zaprasza na Gminne Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
więcej »

Nowa siłownia zewnętrzna

Gmina Śniadowo zrealizowała zadanie pod tytułem „Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni ze...
więcej »

Przedłużony termin składania wniosków o pomoc suszową

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o...
więcej »

Promocja książki „Dzieje Parafii i Kościoła pw. WNMP” w Śniadowie

W urokliwej sali wystawowej Muzeum Diecezjalnego w Łomży w dniu 25 października 2018 r. odbyła się promocja książki „...
więcej »

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja SA informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przer...
więcej »



Umowa na budowę Sali gimnastycznej w Szczepankowie podpisana

W Urzędzie Gminy Śniadowo w czwartek 18 października 2018 roku podpisana została umowa na realizację sali gimnastyczn...
więcej »



Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja SA informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przer...
więcej »


Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o zawarciu umowy grupowego ubezp...
więcej »


Zarządzenie Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 10 października 2018r. w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o któr...
więcej »


Jubileusz „Złotych godów”

Po 50 latach znów zaświeciło słońce dla 8 par z terenu naszej gminy.
więcej »