Informacja o taryfach

2016-04-14 15:55

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje mieszkańców, że Uchwałą Rady Gminy Śniadowo   z dnia 20 sierpnia 2015 r zatwierdzone zostały taryfy za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Od dnia 1 września 2015 r .


CENA ZA WODĘ POBRANĄ WYNOSI: 2,78 ZŁ /m3 + 8% VAT = 3,00 zł /m3
CENA ZA ŚCIEKI WPROWADZONE WYNOSI: 4,44 zł/m3 + 8% VAT = 4,80 zł/m3
OPŁATA ABONAMENTOWA WYNOSI: 5,50 zł + 8% = 5,94 zł/miesiąc