Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - ...
więcej »

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja SA informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpi przerw...
więcej »
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnian...
więcej »
"Kupimy las"

Nadleśnictwo Łomża jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.
więcej »


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ...
więcej »