Zaproszenie bezrobotnych do udziału w projekcie

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozost...
więcej »

Letnie Kino Nadziei w Śniadowie

Zaproszenie dla mieszkańców na Letnie Kino Nadziei 2017 w dniach 18-19 lipca br. w Śniadowie. Początek od godz. 21.00
więcej »

Zarządzenie Wójta Gminy Śniadowo

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz grani...
więcej »

Wkrótce nowy samochód strażacki dla OSP Śniadowo

Starania Wójta - Rafała Pstrągowskiego o pozyskanie środków na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochot...
więcej »

KONKURS II NA MIKRODOTACJE DO 5 tys. zł

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja” Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator Podlaskieg...
więcej »

List w sprawie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował list do rolników i ich rodzin w sprawie bezpiecznej pracy...
więcej »

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski !

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku.
więcej »

2-gi NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogła...
więcej »

Konsultacje społeczne w zakresie zastosowania różnych typów kart do głosowania

Zaproszenie mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących zastosowania różnych typów kart do głosowania.
więcej »


Ostrzeżenie przed burzami z opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Zes...
więcej »

Informacja dla podmiotów urządzających loterie fantowe i gry bingo fantowe

Zasady urządzania gier losowych, do których zalicza się m.in. loterie fantowe, jak i gry bingo fantowe określa Ustawa...
więcej »

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Połączone siły 3 gminnych szkół we współpracy ze służbami mundurowymi i grupą ratowniczą z Łomży to akcja, jaka miał...
więcej »

Tydzień czytania dzieciom

Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej w Śniadowie zapraszają na Tydzień Czytania Dzi...
więcej »

Uruchomienie syren alarmowych w ramach ćwiczeń

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informuje, że w dniach 6–9...
więcej »

Noc bibliotek w Śniadowie

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako n...
więcej »

Program dotacyjny "Równać szanse"

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, OSP) działających na terenie gminy, które są być z...
więcej »

Dofinansowanie sprzętu dla OSP Śniadowo

Wójt - Rafał Pstrągowski podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownicz...
więcej »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Śniadowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż neruchomości gruntowych niezabudowanych w Śniad...
więcej »