Wizyta Ministra Krzysztofa Jurgiela w Śniadowie

2016-04-06 11:25
W sobotę 27 lutego obradował w Łomży Klub Parlamentarny PiS. Przed posiedzeniem klubu do Śniadowa na spotkanie z rolnikami przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Ministrowi towarzyszyli posłowie: Marek Ast – Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej, Ewa Malik – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów oraz Poseł Iwona Arent.
Wizyta Ministra Krzysztofa Jurgiela w Śniadowie
Gości w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie powitał Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski i w skrócie zapoznał gości z charakterystyką Gminy Śniadowo. W dalszej części wypowiedzi Wójt zaapelował o zwiększenie środków finansowych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż obecne środki nie zapewniają realizacji potrzeb gmin z województwa podlaskiego.

Obecny na spotkaniu Wicestarosta Łomżyński – Lech Szabłowski przedstawił profil powiatu łomżyńskiego. Zaznaczył, że Powiat Łomżyński jest najbiedniejszym spośród 350 powiatów w Polsce. Rozwijają się gospodarstwa rolne, ale ciężko do nich dojechać – stwierdził Wicestarosta, apelując o zwiększenie środków finansowych.

Minister – Krzysztof Jurgiel, apelując o cierpliwość, jeśli chodzi o poprawę w dziedzinie rolnictwa stwierdził, że rząd opracował 4-letni program na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Plan rządu ma na celu zrównoważony rozwój. Program obejmuje 8 obszarów, w tym najważniejsze to rynek rolny, wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich.

Jeśli chodzi o rynki rolne, to Ministerstwo kładzie szczególny nacisk na rynek mleka i wieprzowiny. W ostatnim okresie rząd podjął interwencję na rynku mleka i wieprzowiny w kwocie 125 mln zł i 28,5 mln Euro.

Poszukując nowych rynków zbytu na produkty rolnicze, Minister spotkał się z 30 ambasadorami. Dodał, iż w tym celu rozmawiał również Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Chinach. Minister przygotował także projekt uchwały w sprawie konkurencji na rynku przetworów rolnych, który ma na celu ochronę interesów polskich producentów rolnych.

W zakresie obszarów wiejskich opracowywany jest Pakt dla Obszarów Wiejskich, który obejmuje pakiet na rzecz małych jednostek, tzw. mały pakiet. Będzie obejmował zadania na lata 2016-2017, zaś kompleksowy pakt zostanie określony na lata późniejsze do 2030. Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, Minister stwierdził, że opóźnienia w wypłatach spowodowane były przez firmę zakontraktowaną przez poprzedni rząd, która do końca listopada nie wywiązała się z dostarczenia odpowiedniego programu informatycznego obsługującego wypłatę dopłat. Obecny rząd przyspieszył działania i do chwili obecnej wypłacono 57 % dopłat. Wszystkie dopłaty będą wypłacone do końca kwietnia br.

Po przedstawieniu ogólnej informacji Minister zaprosił licznie zgromadzonych rolników do zadawania pytań.

Na pytanie, czy będzie pomoc dla rolników za płacenie kar za nadprodukcję mleka, Minister stwierdził, że wystąpił do Komisji Europejskiej w sprawie zmian przepisów w tym zakresie. KE nie wyraziła na to zgody, dlatego też Minister czyni starania o umorzenie kwot wpłaconych z tego tytułu.

Kilku rolników apelowało o zmniejszenie biurokracji w zakresie obowiązkowych dokumentów wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Minister Jurgiel odpowiedział, że dokonano zmian w kierownictwie Agencji zobowiązując je jednocześnie do służenia rolnikom, m.in. pomocy w składaniu odpowiednich dokumentów.

Mieszkanka wsi Truszki poruszyła sprawę przebiegu drogi S 61 przez teren gminy, przez co pozbawia się rolników ziemi najlepszej klasy. Minister stwierdził, że S 61 ma służyć rozwojowi regionu a dostępność komunikacyjna jest podstawą rozwoju gospodarczego i przy planowaniu trzeba rozważać nie tylko warunki techniczne ale i gospodarcze.

Mieszkaniec gminy zaniepokojony informacjami medialnymi zapytał, czy rząd wprowadza zakaz obrotu ziemią. Minister rozwiał wątpliwości i stwierdził, że jest duże niezrozumienie wśród rolników i rząd nie zamierza wprowadzać zakazu obrotu ziemią dla rolników. Ograniczenia mają dotyczyć obcokrajowców i zabezpieczyć dostęp do ziemi dla rolników indywidualnych.

Kolejne obawy rolników dotyczyły ograniczenia produkcji przez Spółdzielnie Mleczarskie, a tym samym ograniczony skup mleka i spadające ceny. Minister zaapelował o większe wpływanie rolników jako udziałowców spółdzielni na ich zarządy i podejmowane przez nich decyzje.

Minister odpowiadając na pytania dotyczące wysokości dopłat, stwierdził, że dzisiejsze dopłaty były negocjowane przez poprzednie rządy. Obecny rząd będzie negocjował w tym roku wysokości dopłat dopiero na rok 2018.

Minister poinformował także o podpisaniu rozporządzenia dotyczącego odstrzału 40 tys. sztuk dzików w pasie 50 km od strefy zagrożenia.

Podsumowując spotkanie Minister Krzysztof Jurgiel oraz Wójt Rafał Pstrągowski podziękowali wszystkim zgromadzonym za liczne przybycie i czynny udział w dyskusji.
  • Wizyta Ministra Krzysztofa Jurgiela w Śniadowie Wizyta Ministra Krzysztofa Jurgiela w Śniadowie