Budowa dróg – 2016

2016-05-10 08:20
Wójt Gminy Śniadowo informuje, że w dniu 17 marca 2016 r. podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo”, z Wykonawcą, firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży. Wartość przedmiotu zamówienia stanowi kwotę 830 619,96 złotych.
Budowa dróg – 2016

 

            W ramach realizacji przebudowy dróg na terenie gminy Śniadowo zostaną wykonane niżej wymienione drogi:

            I etap:

 1. Droga gminna w miejscowości Kołaczki – 0,365 km – 123.440,34 zł;
 2. Droga gminna w miejscowości Śniadowo, ul. Stara Stacja – 0,439 km – 196.405,91 zł;
 3. Droga gminna w relacji Duchny Młode-Grabowo – 0,773 km – 144.154,03 zł;
 4. Droga gminna w miejscowości Wszerzecz – 0,938 km – 103.281,81 zł;
 5. Droga powiatowa Nr 1944B w miejscowości Śniadowo, ul. Stara Stacja – 0,753 km – 263.337,87 zł.

            W dniu 21 marca 2016 r. komisyjnie przekazano wykonawcy plac budowy w celu realizacji zadania. Planowany umowny termin zakończenia inwestycji do 31 października 2016 r.

            Nadzór nad realizowaną inwestycją będzie pełnić firma „D i M  PROJEKT” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski z Ostrołęki. 

 

            II etap przebudowy dróg na terenie gminy Śniadowo:

 1. Droga gminna w miejscowości Młynik – 0,995 km – 245.998,98 zł;
 2. Droga gminna w miejscowości Mężenin – 0,711 km – 165 437,68 zł;
 3. Droga gminna w miejscowości Wszerzecz – 0,995 km – 96 695,58 zł.

            Wartość inwestycji: 508 132,24 zł. Wykonawcą powyższej inwestycji jest Firma „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.” z Ostrowii Mazowieckiej. Podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa dróg gminnych w m. Mężenin, Młynik i Wszerzecz - etap II”,  nastąpi w dniu 11.05.2016 r.

            Wszystkie wyżej wymienione drogi zyskają nową nawierzchnie asfaltową. Łączna wartość etapu I i II wyniesie: 1 338.752,20 zł.

 

Budowa chodników na terenie gminy Śniadowo:

 1. chodnik w miejscowości Śniadowo, ul. Kolejowa w relacji: Spółdzielnia mieszkaniowa PREFBET – JFC Polska w Śniadowie – 500 mb – 85.000 zł;
 2. chodnik w miejscowości Śniadowo, ul. Kolejowa w relacji: mostek – skrzyżowanie z ul. Łąkową – 150 mb – 25.000 zł;
 3. chodnik w miejscowości Strzeszewo – 250 mb – 25.000 zł.

            Wartość powyższego zadania: 135 000 zł. Gmina Śniadowo przekaże w formie dotacji powyższą kwotę dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 • Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016 Budowa dróg – 2016