Program "Gwarancje dla młodzieży"

2016-05-13 07:43
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza młodzież do uczestnictwa w ogólnopolskim programie "Gwarancje dla młodzieży" w projektach: "Obudź swój potencjał" i "Akcja aktywizacja".
Program

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE dot. projektów: 

   Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, będąca instytucją rynku pracy oraz kształcącą i wychowującą młodzież – rozpoczęła w woj. podlaskim REKRUTACJĘ młodzieży - potrzebującej wsparcia do wdrażanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu “Gwarancje dla Młodzieży”  (tj. projektów ogólnopolskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)  w wieku 15-24 lata w tym do projektów:

 

1)  projekt  “OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ ”  (na 80 os. z woj. podlaskiego, w tym z:  Białegostoku, Hajnówki, Łomży, Suwałk, Augustowa, Grajewa, Kolna i Łomży)

termin realizacji zajęć:   maj – grudzień 2016 r.

 

Uczestnicy projektu:   młodzież bezrobotna, niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu, zagrożona wykluczeniem społecznym.

Planowane zajęcia:     z PSYCHOLOGIEM, DORADCA ZAWODOWYM, indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty, kursy (w tym komputerowe, przedsiębiorczości, zawodowe,  realizacja 3-y  miesięcznych staży zawodowych

Projekt  dodatkowo zapewnia nieodpłatnie:  wyżywieniem podczas zajęć grupowych (gorący posiłek), dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej, ubezpieczenie od  NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa  w projekcie (ok. 7 % uczestników), stypendium szkoleniowe dla uczestników k. zawodowych, stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy

 

2) projekt  “AKCJA   AKTYWIZACJA”   (na 80 os. z woj. podlaskiego, w tym z:  Kolna, Augustowa, Suwałk, Łomży, Suwałk, Grajewa, Hajnówki i Białegostoku)

 

Z uwagi na to, że rekrutację rozpoczniemy od maja, to szczegółowe informacje na temat projektu będą zamieszczone na stronie internetowej -  www.podlaska.ohp.pl.