Zakup nowego sprzętu

2016-05-18 12:56
W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie zakupił za kwotę 58 500 netto kosiarkę bijakową na wysięgniku.
Zakup nowego sprzętu

Sprzęt dotarł do gminy w dniu 12 maja 2016 roku i już rozpoczął prace na drogach. Kosiarka jest wykorzystywana do koszenia traw i krzaków na poboczach dróg.

  • Zakup nowego sprzętu Zakup nowego sprzętu Zakup nowego sprzętu