LGD "Sąsiedzi" zaprasza na konsultacje

2016-05-25 13:16
W najbliższym czasie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ będzie uruchamiać pierwsze konkursy w ramach LSR.
LGD

Zatem zapraszamy mieszkańców  z terenu LGD tj.; gminy Wizna, Miastkowo, Łomża, Piątnica oraz Śniadowo na konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności. W ramach konsultacji można uzyskać informacje dotyczące celów LSR, harmonogramu planowanych terminów naboru wniosków, zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju, itp.

Liczymy na Państwa zaangażowanie przy wdrażaniu LSR,  a jednocześnie mamy nadzieję, że zrealizowanie projekty okażą się strzałem w dziesiątkę i spełnią oczekiwania mieszkańców oraz przyczynią  się do poprawy jakości życia, promocji obszaru czy  rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD.

Na konsultacje w ramach w/w zakresu zapraszany: przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.

 

Zapraszamy do kontaktu w siedzibie Biura:

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’

  1. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel./fax.; 86/47-35-335

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com