Ogłoszenie dotyczące ograniczenia podlewania ogródków

2016-05-31 08:13
Z powodu zwiększonego poboru wody występującego w okresie wysokich temperatur, Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. zwracają się z prośbą o ograniczenie podlewania ogródków w godzinach 16.00-20.00.
Ogłoszenie dotyczące ograniczenia podlewania ogródków

Ograniczenia dotyczą mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia wody w Podgórzu.