Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu Stare Ratowo

2016-05-31 12:45
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego zbadał próbki wody z sieci wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w przepisach Ministra Zdrowia.

Wyniki badań w załączeniu.

Załączniki

  1. Wyniki badań