Konsultacje mapy zagrożeń w Śniadowie

2016-07-21 11:09
Do końca lipca br. trwa pilotażowy program Policji, dotyczący tworzenia Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Polski. W programie biorą udział trzy województwa, w tym województwo podlaskie.
Konsultacje mapy zagrożeń w Śniadowie

W dniu 21 lipca 2016 roku w Śniadowie czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym policjanci Komisariatu Policji w Śniadowie informują mieszkańców o możliwości czynnego uczestnictwa przy tworzeniu przedmiotowej mapy zagrożeń.

Tworzenie mapy polega na zgłaszaniu przez mieszkańców konkretnych zagrożeń poprzez stronę internetową www.podlaska.policja.gov.pl . Zagrożenia te są później weryfikowane przez Policję i są m.in. elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w środowisku lokalnym. Stworzenie mapy zagrożeń ma służyć optymalnemu rozmieszczeniu zasobów sprzętowo-kadrowych służb Policji.

Na dzień dzisiejszy mieszkańcy Gminy Śniadowo na aktywnej mapie zgłosili 2 miejsca niebezpieczne ze względu na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Jedno miejsce w miejscowości Śniadowo w ramach prowadzonego pilotażu zostało przez Policję potwierdzone.

Prowadzone będą działania przez władze gminy wspólnie z Policją w celu wyeliminowania miejsc niebezpiecznych na naszym terenie.

  • Konsultacje mapy zagrożeń w Śniadowie Konsultacje mapy zagrożeń w Śniadowie Konsultacje mapy zagrożeń w Śniadowie