Afrykański pomór świń dotarł do gminy Śniadowo

2016-08-16 13:45
W związku z wykryciem kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce, Wojewoda Podlaski wyznaczył nowe strefy „zapowietrzone” i „zagrożone”. Gmina Śniadowo znalazła się w drugiej strefie. Obszar zostanie oznakowany specjalnymi tablicami, ustawionymi przy drogach dojazdowych, obu tych stref. W związku ze zjawiskiem, wszyscy gospodarze powinni spodziewać się lustracji gospodarstw znajdujących się w strefie zagrożonej, którą przeprowadzi powiatowy lekarz weterynarii.
Afrykański pomór świń dotarł do gminy Śniadowo

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF (czyli w rejonach zachodnich gminy Śniadowo) zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

 Na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;                                                 

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

Ostrzeżenie obowiązuje po zachodniej stronie miejscowości Stare Duchny, Mężenin, Stare Jemielite, przecinając drogę Sierzputy Marki – Jemielite Wypychy, po stronie zachodniej miejscowości Sierzputy Marki. Dokładne granice obszaru zostały ogłoszone w rozporządzeniu Wojewody Podlaskiego nr 5/2016, a orientacyjny obszar zagrożony zaznaczony jest na mapie. W najbliższych godzinach gmina oznakuje zagrożony obszar specjalnymi tablicami informacyjnymi.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku z czym choroba nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowi i życia. Natomiast śmiertelność świń jest bliska 100%, dlatego chorych zwierząt nie leczy się, tylko zabija, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się epidemii. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.

 Objawy afrykańskiego pomoru świń występujące wyłącznie u zwierząt:

- liczne upadki,
- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
- duszność, pienisty wypływ z nosa,
- wypływ z worka spojówkowego,
- niedowład zadu,
- drgawki mięśni,
- ronienia.