"Staż za granicą" - nowy projekt

2016-09-01 08:44
Ośrodek ZDZ w Zambrowie rozpoczyna rekrutację do projektu „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego lub warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)
 • nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w  pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.
 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25 r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.

Oferujemy:

 • 2 - miesięczne staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
 • Kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu
 • Indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu
 • Udział w warsztatach i coaching indywidualny

Zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w projekcie
 • Organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, podróży, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe
 • Atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe
 • Stypendia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

Szczegółowe informacje do uzyskania w Sekretariacie (18-300 Zambrów, Al. Wojska Polskiego 5), tel. 86 271 42 11, e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl