Dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śniadowo"

2016-10-12 14:14
Dofinansowanie zadania

 

Gmina Śniadowo informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śniadowo” jest dofinansowane  na kwotę 31 809,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.