Uroczyste otwarcie dróg klęskowych

2017-02-28 09:44
Z udziałem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego w dniu 27 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo.
Uroczyste otwarcie dróg klęskowych

Dwa odcinki dróg relacji Jakać Borki – Stare Szabły i dr. woj.677 – Stara Jakać o łącznej długości 3,2 km zostały zrealizowane z tzw. środków klęskowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków własnych powiatu łomżyńskiego i Gminy Śniadowo. Dzięki przychylności Ministra – Jarosława Zielińskiego pozyskane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 1,8 mln zł tj. 80 % kosztów budowy. Gmina Śniadowo dofinansowała modernizację wymienionych odcinków dróg kwotą 272.351 zł zaś całkowity koszt budowy wyniósł 2,6 mln zl.

Rozpoczynając uroczystości Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski złożył gorące podziękowania za realizację przedmiotowych inwestycji na terenie Gminy Śniadowo. Dzięki modernizacji tych dróg nastąpi poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także wzrost dostępności gospodarczej dla intensywnie rozwijających się indywidualnych gospodarstw rolnych na tym terenie.

Wiceminister – Jarosław Zieliński dziękując za zaproszenie na tę uroczystość stwierdził, że niezwykle ważne jest wspieranie lokalnych wspólnot. Dzięki państwa inicjatywie, dobrze napisanemu wnioskowi możliwe było jego zaakceptowanie i przyznanie dofinansowania – dodał Minister. Jarosław Zieliński podkreślił także, że zna lokalne potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej, gdyż jako poseł na Sejm z województwa podlaskiego często przebywa na naszym terenie.

Podziękowania za sprawną realizację zmodernizowanych odcinków dróg złożyli także uczestniczący w uroczystości Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Pani Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyński oraz Pan Lech Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński.

W imieniu mieszkańców Stara Jakać, Jakać Dworna, Stare Szabły i Jakać Borki podziękowania złożyła radna i sołtys wsi Stare Szabły - Marta Mierzejewska wręczając wraz z radnym – Tadeuszem Baranowskim wiązanki kwiatów na ręce Jarosława Zielińskiego, Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego i Elżbiety Parzych – Starosty Łomżyńskiego.

Poświęcenia drogi w miejscowości Jakać Dworna dokonał Ks. Tomasz Wilga – Proboszcz Parafii WNMP w Śniadowie.

Wójt – Rafał Pstrągowski i Przewodniczący Rady – Waldemar Malinowski w podziękowaniu za przedmiotową inwestycję wręczyli upominki w postaci obrazów wykonanych w technice graficznej dla Ministra, Wojewody oraz Starosty.

Na zakończenie spotkania nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, a tym samym oficjalne otwarcie drogi powiatowej w miejscowości Jakać Dworna.

 

  • Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych Uroczyste otwarcie dróg klęskowych