SK Caritas

10-lecie Szkolnego Koła Caritas w Publicznym Gimnazjum w Śniadowie

2017-03-26 22:20
W tym roku Szkolne Koło Caritas działające przy Publicznym Gimnazjum w Śniadowie obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia.
10-lecie Szkolnego Koła Caritas w Publicznym Gimnazjum w Śniadowie

Z tego powodu, w IV niedzielę Wielkiego Postu - Niedzielę Radości LAETARE - 26 marca 2017 r., podczas mszy świętej o godzinie 10.00 młodzież przedstawiła montaż okolicznościowy o Św. Bracie Albercie Chmielowskim - człowieku, który oddał serce za drugiego człowieka. Był osobą, przed którą otworem stała kariera artystyczna. Jednak w pewnym wieku, bardziej od obrazów zaczął fascynować go żywy człowiek i jego podobieństwo do ubiczowanego Chrystusa. Adam (to jego prawdziwe imię) przeżył wtedy głębokie nawrócenie. Zaczął pomagać ludziom z marginesu, biedakom z krakowskich ogrzewalni. Przywdział habit i jako brat Albert stał się przyjacielem ubogich. Kierował się słowami: "W życie trzeba być dobrym jak chleb".

Mszę świętą w intencji zaangażowanych w dzieła milosierdzia - szczególnie dzieci, młodzież i ich opiekunów - sprawował dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej - ks. kan. dr Andrzej Mikucki. Wyraził swoje zadowolenie i dumę na widok tylu osób działających w wolontariacie, niosących miłość chrześcijańską przyszłym pokoleniom.

Na zaproszenie dyrektora szkoły p. Tomasza Szeląga i opiekuna koła p. Elżbiety Napiwodzkiej w uroczystości uczestniczyła wieloletnia dyrektor gimnazjum - p. Jadwiga Kamienowska.

Licznie przybyli obecni członkowie koła i absolwenci, którzy czują nierozerwalną więź ze swoją dawną szkołą. Twarzyszyli im rodzice i znajomi z sąsiedniej parafii w Szczepankowie.

To najliczniejsze koło w szkole. Jak twierdzi jego opiekunka - przez te 10 lat nigdy nie było problemu z naborem nowych członków

To szczególne 10-lecie z uwagi na to, że w tym roku pożegnamy naszych wolontariuszy z III klas, a we wrześniu nie przyjmiemy już nowych, bo nie będzie naboru do klas I gimnazjum - z żalem w głosie powiedział dyrektor szkoły. Ich działalność nazwał potokiem dobra w oceanie potrzeb. W słowach podziękowania życzył opiekunce koła, aby po wygaszeniu gimnazjalnego koła, podjąć działania w celu utworzenia koła w szkole podstawowej. Aprobatę dla pomysłu wyraził ks. Mikucki.

W przeddzień uroczystości wolontariusze brali, jak zawsze, udział w zbiórce żywności w sklepach w Śniadowie. Nasi darczyńcy przekazali na ten cel dziesiątki kilogramów żywności, z których zostaną przygotowane świąteczne paczki dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękujemy.

"Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy."
Św. Brat Albert