Wkrótce nowy samochód strażacki dla OSP Śniadowo

2017-07-06 12:50
Starania Wójta - Rafała Pstrągowskiego o pozyskanie środków na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie znalazły pozytywny finał.
Wkrótce nowy samochód strażacki dla OSP Śniadowo

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku poinformował, że w wyniku podziału środków finansowych pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego" przyznano dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie w kwocie 300 tys. zł.

Pozyskanie dofinansowania umożliwiło Gminie Śniadowo ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup przedmiotowego samochodu. Zakończenie procedur związanych z przetargiem, a także zakup pojazdu przewidziane jest w IV kwartale br.

Strażacy - ochotnicy z OSP Śniadowo po wielu latach doczekają się nowego samochodu bojowego, który zastąpi kilkudziesięcioletni i niedostosowany do wymogów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego samochodu strażackiego.