Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczepankowie

2017-09-15 14:52
Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 13 września 2017 r. podpisał umowy z przedstawicielami samorządów na dofinansowanie z budżetu województwa inwestycji związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Samorząd województwa przyznał dotacje do 50 % wartości inwestycji dla 27 gmin.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczepankowie

Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 1,7 mln zł.

Gmina Śniadowo na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Szczepankowa o długości 452 m otrzymała dotację w wysokości 45 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane za kwotę brutto 97.865,00 zł w okresie od 14.06 – 01.08.2017r.

Wykonawcą robót byłą firma P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk z Łomży.

Zmodernizowany odcinek drogi usprawni dojazd do gruntów rolnych, jak również stanowi najkrótsze połączenie miejscowości Młynik -Dwór z miejscowością parafialną Szczepankowo.

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

  • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczepankowie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczepankowie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczepankowie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczepankowie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczepankowie