Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa?

2017-10-03 09:15
Odpowiedź na to pytanie starały się uzyskać władze gminy Śniadowo podczas spotkania ze Stefanem Krajewskim – Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego, który przybył na spotkanie z mieszkańcami Śniadowa na zaproszenie Wójta – Rafała Pstrągowskiego.
Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa?

O ważności potrzeby przebudowy drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża-Śniadowo świadczy fakt uczestnictwa w spotkaniu licznych gości. Do Śniadowa przybyli: Pani Bernadeta Krynicka – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek i Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński – Lech Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Jarosław Kulesza. Lokalną społeczność reprezentowali Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Malinowski, radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańcy Śniadowa.

Rozpoczynając spotkanie Wójt Gminy przywitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za tak liczne przybycie. W swoim wystąpieniu Wójt przedstawił genezę rozpoczęcia przygotowań do przebudowy tej niezwykle ważnej dla mieszkańców inwestycji. Przypomniał, że przedmiotowa droga została wpisana do Wojewódzkiego Planu Transportowego. Zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy na przełomie 2015/2016 roku, których wynikiem było opracowanie koncepcji całkowitej przebudowy tego odcinka wraz z urządzeniami inżynieryjnymi, zbudowaniem skrzyżowań tzw. lewoskrętów i prawoskrętów do miejscowości leżących na trasie drogi z ich doświetleniem oraz zbudowaniem ciągu pieszo-rowerowego z Łomży do Śniadowa.

Wójt  - Rafał Pstrągowski z niepokojem przyjął informacje dotyczące 2-ch przetargów, które odbyły się w 2017 roku. Pierwszy został unieważniony z powodu zbyt wysokich kosztów w stosunku do zaplanowanych na tę inwestycję. W drugim przetargu ceny okazały się jeszcze wyższe. Wójt zaapelował aby rozstrzygnąć przetarg i znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie tej inwestycji.

Przed wystąpieniem zaproszonego gościa głos zabrał także Wicestarosta – Lech Szabłowski, który zaakcentował błąd z przejęciem tej drogi przez Województwo Podlaskie po reformie administracyjnej państwa w 1998 r. Zmiana kategorii drogi z krajowej na wojewódzką spowodowała, że cały ciężar na jej utrzymaniu spadł na władze wojewódzkie. Podkreślił potrzebę przebudowy tej drogi nawet jeśli ma być realizowana z kredytu.

Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podkreślił, że inwestycja jest planowana od lat.  Z przetargów wynika, że na przebudowę drogi nr 645 do Nowogrodu brakuje 14 mln zł, natomiast na drogę do Śniadowa znacznie więcej. Pojawiła się koncepcja aby wybudować obwodnicę Konarzyc a pozostały odcinek do Śniadowa wyremontować. Odpadłaby w tym wariancie ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie duży problem znaleźć brakujące środki na ten cel, ale będzie zabiegał o przebudowanie tej drogi.

Wypowiedź przedstawiciela władz wojewódzkich spowodowała ożywioną dyskusję.

Bernadeta Krynicka stwierdziła, że jest rozczarowana stanowiskiem Zarządu Województwa. Droga ze względu na jej stan wymaga natychmiastowej przebudowy. Nie można zrezygnować z ciągu pieszo-rowerowego i ograniczyć się tylko do jej remontu. Jeśli cena po przetargach jest wyższa to należy się zastanowić czy inwestycja została należycie skosztorysowana. Zaapelowała o jak najszybsze podjęcie decyzji o realizacji tej inwestycji.

Radni Sejmiku Województwa, zarówno Marek Olbryś jak i Jacek Piorunek solidarnie poparli pilną przebudowę drogi wojewódzkiej nr 677. Marek Olbryś podkreślił, że województwo może sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu  aby zrealizować tę drogę. Jacek Piorunek zaapelował do Marszałka aby równo potraktować omawianą drogę z pozostałymi planowanymi inwestycjami i nie dyskryminować jej.

W ożywionej dyskusji o pilną realizację drogi wojewódzkiej w planowanym kształcie apelowali także: Jarosław Kulesza – Przewodniczący Rady Powiatu, Agnieszka Walczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie, Krzysztof Piszczatowski – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie oraz radni i mieszkańcy obecni na spotkaniu.

Wójt – Rafał Pstrągowski podsumowując spotkanie podkreślił, że jego celem było przekonanie władz wojewódzkich o pilnej potrzebie przebudowy omawianej drogi w kształcie przyjętym i zaopiniowanym przez mieszkańców. Inne rozwiązanie nie spełni swojej roli – stwierdził Wójt. Poprosił także o niezwlekanie z decyzją w tej sprawie. W imieniu władz gminy przekazał na ręce Stefana Krajewskiego stosowne pismo do Marszałka Województwa o realizację tej inwestycji.

Stefan Krajewski podkreślił na zakończenie, że jeszcze raz należy sprawdzić postępowanie przetargowe i po zweryfikowaniu ewentualnie unieważnić przetarg i ogłosić nowy. Opowiedział się za powstaniem tej inwestycji w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 po znalezieniu dodatkowego finansowania.

Uczestnicy spotkania namawiali Marszałka aby nie odwlekać decyzji. Nowy przetarg nie gwarantuje uzyskania niższej ceny. Apelowali aby rozstrzygnąć przetarg i zabezpieczyć środki finansowe w pełnej wysokości na realizację drogi wojewódzkiej nr 677 w planowanej pierwotnej wersji.

  • Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa? Czy będzie przebudowa drogi wojewódzkiej do Śniadowa?