Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP

2017-11-06 10:01
Piękna słoneczna pogodna w niedzielne południe towarzyszyła uroczystościom strażackim w Śniadowie.
Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP

Dzisiejsza uroczystość to podwójna okazja do radowania się, pierwszą jest nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie, drugą przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki OSP – mówił do licznie zgromadzonych gości na śniadowskim rynku Rafał Pstrągowski Wójt Gminy Śniadowo.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez Duszpasterza Strażaków Diecezji Łomżyńskiej – Ks. Radosława Kubła i Ks. Tomasza Wilgę – Proboszcza Parafii pw. WNMP w Śniadowie.

 Główne obchody święta strażackiego kontynuowane były na Rynku w Śniadowie, gdzie wśród szpaleru jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, zgromadzonych mieszkańców Śniadowa, Wójt – Rafał Pstrągowski przywitał licznie przybyłych gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystości strażackie.

Swą obecnością zaszczycili nas: Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen.brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, st.brygadier Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, st.brygadier Dionizy Krzyna – Komendant Miejski PSP w Łomży, Lech Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński, Jarosław Kulesza – Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego, Waldemar Malinowski – Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo, członkowie zarządu wojewódzkiego i powiatowego OSP oraz Wójtowie gmin z powiatu łomżyńskiego.

Po odegraniu hymnu państwowego i okolicznościowych przemówieniach akt ufundowania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie odczytał jego fundator Ks. Tomasz Wilga – Proboszcz Parafii Śniadowo. Po poświęceniu sztandaru przez Ks. Radosława Kubła uroczystego przekazania sztandaru na ręce Prezesa OSP – Grzegorza Zaorskiego dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński.

Nadany sztandar jest symbolem bezinteresownej służby Bogu na chwałę, ludziom na ratunek po 113 latach od powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała z inicjatywy ówczesnego Proboszcza Ks. Jerzego Kamińskiego i duchowo wspierana jest przez fundatora i obecnego Proboszcza Ks. Tomasza Wilgę.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jest aktem podziękowania za dotychczasową pracę miejscowych ochotników, strażaków za ich ciężką i niebezpieczną pracę. Zakup samochodu był możliwy dzięki wyasygnowaniu środków z budżetu gminy w wys. 430 tys.zł oraz dotacji uzyskanej z budżetu państwa poprzez Komendę Główną PSP w wys. 300 tys.zł.

Poświęcenie samochodu bojowego poprzedziło symboliczne przekazanie kluczyków, dowodu rejestracyjnego przez Wiceministra Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego PSP Leszka Suskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP Jarosława Wendta dla Wójta Rafała Pstrągowskiego oraz Prezesa OSP Grzegorza Zaorskiego i Naczelnika OSP Michała Modzelewskiego.

Uroczystość była okazją do wręczenia medali i odznaczeń resortowych.

Nagrodzeni „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

druhna Danuta Zaorska

druh Grzegorz Zaorski

Nagrodzeni „Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

dh ksiądz Tomasz Wilga

dh Agnieszka Cienkus

dh Dariusz Szabłowski

dh Mariusz Kamecki

dh Rafał Pstrągowski

dh Artur Jankowski

dh Krzysztof Piszczatowski

dh Adam Modzelewski

dh Marcin Wachowski

dh Andrzej Modzelewski

Nagrodzeni „Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

dh Bożena Boratyńska

dh Przemysław Karpiński

dh Paweł Fabisiak

dh Krzysztof Sitek

dh Michał Truszkowski

dh Tomasz Krajewski

Nagrodzeni „Brązową Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański”:

dh Michał Modzelewski

dh Tadeusz Cienkus

Ponadto uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadowie otrzymała “Złoty Znak Związku”.

Na zakończenie uroczystości władze i zaproszeni gości zostali uhonorowani statuetkami Św. Floriana i pamiątkowymi prezentami przez Wójta – Rafała Pstrągowskiego i Przewodniczącego Rady – Waldemara Malinowskiego.

 

  • Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP Sztandar i nowy samochód strażacki dla OSP