Informacja o noclegowniach i ośrodkach wsparcia dla bezdomnych

2017-11-09 10:42
Drodzy mieszkańcy - widzisz potrzebujących pomocy - dzwoń !
Informacja o noclegowniach i ośrodkach wsparcia dla bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zainteresowanie się osobami potrzebującymi pomocy we własnych środowiskach sąsiedzkich, lokalnych i zgłaszanie informacji o potrzebach w tym zakresie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie.

Jednocześnie informujemy, że wykazy schronisk i noclegowni, a także ośrodków wsparcia dla bezdomnych dostępne są do wiadomości osób zainteresowanych u pracowników socjalnych pod numerem telefonu 86 217 61 49 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, pok. 15.

 plakat_akcja_zima-1.jpg