Jubileusz Złotych Godów

2017-11-13 21:40
W uroczystej mszy świętej - 12 listopada 2017 roku - przeżywaliśmy Jubileusz Złotych Godów. W pierwszych ławach zasiadły dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą 50 lat.
Jubileusz Złotych Godów

Modlitwę eucharystyczną sprawował ks. biskup Stanisław Stefanek, który po raz kolejny przyjął zaproszenie naszej wspólnoty parafialnej.

Powitał trzy pokolenia zebrane na bardzo pięknym spotkaniu: wnuczęta, dziadków i pozostałe osoby, jako pokolenie najbardziej odpowiedzialne za nasze życie - nazwał ich "wiekiem twórczym".

W słowach skierowanych do dzieci, w bardzo sympatyczny sposób, sprawdził ich uwagę podczas czytania pierwszego fragmentu Pisma Świętego z Księgi Mądrości. Używając języka dostosowanego do tej grupy wiekowej wyjaśnił znaczenie "mądrości" przytoczonej w Piśmie Świętym, czyli obecności przy nas kogoś bliskiego, osoby czuwającej przy naszych drzwiach, kogoś - kogo spotkamy po obudzeniu się. Wywołał tymi wyjaśnieniami ożywienie grupy, która zrozumiała, że budząc się - widzi mamę, tatę lub inną bliską nam osobę - czyli MĄDROŚĆ w naszych rodzicach, dziadkach lub świętych znakach, które mamy na ścianach naszych domów. I ta MĄDROŚĆ czuwa nad naszym życiem i systematycznie uczy nas Mądrości dla innych.

W słowach skierowanych do Jubilatów nawiązał do ich planowania sprzed 50 lat i zrealizowania części z tych planów, jednych łatwiej, innych trudniej. Wszystkim tym planom towarzyszyła Mądrość, do której dopisana była Miłość, która przetrwa wszystko. "Wygraliście Miłość" - oznajmił ks. biskup. "Żyjecie 50 lat tworząc wspólnotę rodzinną". "W Waszych oczach jest Mądrość będąca wzorem działania dla współczesnych pokoleń".

Podał przykład braku miłości, który doprowadza do rozwodu i rujnuje całe dotychczasowe starania. Bo tylko Miłość przetrwa, wszystko inne - najbogatsze, najpiękniejsze, najbardziej atrakcyjne - musi mieć fundament w postaci Miłości, wzmacnianej Bożym błogosławieństwem.

"Im więcej mocnych małżeństw, tym więcej radosnych wnuków i tym bardziej zwarta jest społeczność, która pięknie gospodaruje na swoim terenie" - tymi słowami zakończył kazanie ks. biskup Stanisław.

Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, gdzie Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski powitał Jubilatów, dziękując im za godne i długie pożycie małżeńskie, dokonał uroczystego odznaczenia medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Parom, które doczekały „Złotych Godów” wręczono pamiątkowe dyplomy od Wójta Gminy  oraz bukiety kwiatów.

W uroczystości wziął także udział wicestarosta łomżyński – Lech Marek Szabłowski, który w imieniu władz powiatowych złożył Jubilatom listy gratulacyjne i życzenia przeżycia jeszcze wielu wspaniałych lat.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością JE ksiądz biskup – Stanisław Stefanek, proboszczowie oraz księża z parafii w Śniadowie i Szczepankowie oraz Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo – Waldemar Malinowski, Sekretarz Gminy – Wiesław Jemielity, Skarbnik Gminy – Ewa Szeląg, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ewa Szabłowska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Śniadowie – Tomasz Szeląg.

Część artystyczną uroczystości uświetnił występ dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie pod przewodnictwem Dyrektor – Gabrieli Piszczatowskiej.

Pary, które otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie to:

  1. Bialuk Danuta i Stanisław - Jakać Młoda
  2. Brulińscy Elżbieta Jadwiga i Tadeusz - Stare Szabły
  3. Janiccy Helena i Zygmunt - Szczepankowo
  4. Jankowscy Teresa i Tadeusz  - Stare Jemielite
  5. Kamienowscy Janina i Henryk - Szabły Młode                             
  6. Macko Marianna i Bolesław - Wszerzecz-Kolonia
  7. Szabłowscy Elżbieta Leokadia i Eugeniusz - Stare Jemielite
  8. Tyszka Czesława i Henryk  - Śniadowo

 

Tekst: Tomasz Szeląg i Ewa Szabłowska

  • Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów Jubileusz Złotych Godów