Udany rok pod względem inwestycji drogowych

2017-11-20 10:19
Rok 2017 był był bardzo udany pod względem zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Śniadowo.
Udany rok pod względem inwestycji drogowych

Gmina Śniadowo w 2017 roku przy wsparciu finansowym m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  dokonała przebudowy dróg lokalnych, o łącznej długości  6,626 km.

W dniu 11 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.

Wykonawcą w/w robót była firma  BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży.

Ogółem koszt brutto robót drogowych wyniósł 2.306.714,26 zł, z czego dofinansowanie z PROW wyniosło  1.453.970,00 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie nowych jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, chodników z kostki betonowej kolorowej, odwodnienia  korony jezdni i oznakowania pionowego i poziomego.

Wykaz zadań objętych dofinansowaniem:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 105904B w relacji Ratowo-Piotrowo – Żebry, o długości
    3.758,00 mb
    – koszt 1.052.884,55 zł,
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105925B w miejscowości Koziki, o długości 975,00 mb – koszt 343.380,02 zł.
  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951B w ciągu ul. Ostrołęckiej w Śniadowie, o długości 388,00 mb – koszt 296.027,05 zł.
  • Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2110B, 1996B w ciągu ul. Łomżyńskiej i Kościelnej w Śniadowie, o długości 980,00 mb – koszt 437.555,65 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105928B Skowronki w miejscowości Śniadowo, o długości 525,00 mb – koszt 154.028,23 zł.

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szczepankowa:

Gmina Śniadowo zmodernizowała także drogę dojazdową do gruntów rolnych, położonej w obrębie Szczepankowa o długości 452 m za kwotę brutto 97.865,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski kwotą 45 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w okresie od 14.06 – 01.08.2017 r.

Wykonawcą robót byłą firma P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk z Łomży.

Zmodernizowany odcinek drogi usprawni dojazd do gruntów rolnych, jak również stanowi najkrótsze połączenie miejscowości Młynik -Dwór z miejscowością parafialną Szczepankowo.

 

Budowa chodnika w Szczepankowie:

Staraniem Gminy Śniadowo i dzięki wyasygnowaniu środków własnych w wysokości 231.388 zł w Szczepankowie zbudowany został długo oczekiwany chodnik o dł. 590 mb prowadzący z centrum miejscowości do cmentarza parafialnego.

Podsumowując rok 2017 był niezwykle udany pod względem realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Śniadowo.

Ogółem zostało przebudowanych bądź zmodernizowanych 7,078 km dróg o łącznej wartości 2.404.579,26 zł.

  • Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych Udany rok pod względem inwestycji drogowych