Gminne spotkanie wigilijne

2017-12-21 08:16
Jak co roku w okresie przedświątecznym w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyło się gminne spotkanie opłatkowe pracowników gminy, radnych, gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Gminne spotkanie wigilijne

Tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia rozpoczęła się od przedstawienia jasełkowego, które zaprezentowali uczniowie Koła Teatralnego Szkoły Podstawowej w Śniadowie pod nadzorem Pani Moniki Brulińskiej.

Rozpoczynając doroczne spotkanie Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski szczególnie przywitał przybyłych gości, w tym: Panią Agnieszkę Muzyk – Z-cę Prezydenta Miasta Łomży, Pana Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę Łomżyńskiego, Pana Jarosława Kuleszę – Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego, Pana Grzegorza Wilczyńskiego – Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Łomży.

Wójt Gminy w krótkim wystąpieniu podsumował najważniejsze zadania, które udało się zrealizować w bieżącym roku. Podziękował wszystkim zaangażowanym w proces przygotowania i wykonania inwestycji. Był to rok bardzo udany szczególnie pod względem inwestycji drogowych na terenie naszej gminy – dodał Wójt. Osobiste podziękowania złożył na ręce obecnych na spotkaniu Pani Agnieszce Muzyk i Panu Lechowi Szabłowskiemu za szereg wspólnych inicjatyw i współpracę na rzecz rozwoju gminy Śniadowo.

Podsumowując, Wójt Gminy złożył w imieniu własnym oraz Przewodniczącego Rady Gminy Śniadowo - Waldemara Malinowskiego najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego 2018 roku.

Pani Agnieszka Muzyk – Z-ca Prezydenta Miasta Łomży podziękowała gorąco Panu Wójtowi za zaproszenie na spotkanie opłatkowe. Stwierdziła, że jest osobiście bardzo związana z gminą Śniadowo. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy, m.in. w ramach Łomżyńskiego Forum Samorządowego, a także przy okazji realizacji innych projektów. Wspólna realizacja Forum Gospodarczego poprzez organizację międzynarodowej konferencji  w Łomży z udziałem 9 państw współpracujących z łomżyńskimi gminami była okazją do promocji naszych samorządów. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Prezydent przekazała materiały promocujące z konferencji i złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim zgromadzonym oraz mieszkańcom gminy Śniadowo.

Do życzeń przyłączył się także Pan Lech Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński, który życzył mieszkańcom naszej gminy zdrowych, radosnych i pogodnych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym.

W imieniu Pani PosełBernadety Krynickiej życzenia dla mieszkańców gminy Śniadowo przekazał Pan Sebastian Sobociński.

Przy akompaniamencie orkiestry dziecięcej Gminnego Ośrodka Kultury pod przewodnictwem Pani Dyrektor - Gabrieli Piszczatowskiej i kolędach oraz po błogosławieństwie udzielonym przez Księdza Proboszcza – Tomasza Wilgę zgromadzeni goście łamiąc się opłatkiem złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego nowego 2018 roku.

  • Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne Gminne spotkanie wigilijne