Demografia na koniec 2017 roku

2018-01-04 09:04
Koniec roku to czas to czas na pierwsze podsumowania statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej na terenie gminy Śniadowo.
Demografia na koniec 2017 roku

Pocieszającym zjawiskiem jest utrzymująca się od 3 lat tendencja rosnąca w zakresie urodzeń. W roku ubiegłym urodziło się na naszym terenie 64 dzieci, tj. o 16 % więcej niż w 2016 r.

Liczba urodzeń w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r.  - 45

2016 r. – 55

2017 r. – 64.

Niestety w ostatnich latach utrzymuje się tendencja wzrostowa jeśli chodzi o zgony na naszym terenie. W 2017 roku zmarło 82 mieszkańców gminy Śniadowo, tj. prawie 20 % więcej niż w roku poprzednim.

Liczba zgonów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r. – 61

2016 r. – 68

2017 r. – 82.

Ujemny przyrost demograficzny miał także wpływ na malejącą od kilku lat liczbę osób zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo. W roku ubiegłym liczba mieszkańców zzmniejszyła się o 57 osób.

Liczba osób zamieszkałych przedstawia się następująco:

Na koniec 2015 r. – 5.602 osoby

Na koniec 2016 r. – 5.571 osób

Na koniec 2017 r. – 5.514 osób.

W ubiegłym roku zanotowaliśmy 37 ślubów mieszkańców naszej gminy, tj. o jeden mniej niż w roku poprzednim.

Ilość ślubów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r. – 24

2016 r. – 38

2017 r. – 37.

Reasumując należy podkreślić utrzymującą się tendencję wzrostową w zakresie urodzin dzieci na terenie gminy. Niestety w dalszym ciągu liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, co wpływa na ujemny przyrost demograficzny. Rosnąca liczba zgonów spowodowana jest znaczną ilością osób w wieku starszym zamieszkałych w gminie Śniadowo.

Miejmy nadzieję na odwrócenie tendencji w najbliższych latach i poprawę sytuacji demograficznej na naszym terenie.