INFORMACJA

2018-01-18 08:35
Urząd Gminy Śniadowo informuje, iż Szkoła Podstawowa w Szczepankowie otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w kwocie 14 000zł.