Informacja LGD Sąsiedzi

2018-02-02 12:40
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej www.lgd-sasiedzi.pl ukazało się ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” dla:
Informacja LGD Sąsiedzi

 

Celu ogólnego 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego,

Celu szczegółowego 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD,

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy,


na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Przedmiotowy nabór odbędzie się w terminie:

od  19.02.2018 r. do 06.03.2018 r.

 

       Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zachęca Państwa do uzyskania  dodatkowych informacji, których  udzielają pracownicy Biura LGD pod adresem: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża , tel. 501-547-219, 516-772-103 lub do odwiedzenia strony internetowej www.lgd-sasiedzi.pl, gdzie podane jest do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.