Via Baltica za 3 lata

2018-02-09 12:47
W piątek 9 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyła się uroczystość podpisania umowy z wykonawcą na zadanie nr 2 łomżyńskiego odcinka drogi ekspresowej Via Baltica od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe.
Via Baltica za 3 lata

W oficjalnym spotkaniu udział wzięli: Marek Chodkiewicz – Wiceminister Infrastruktury, Paweł Szwajgier – Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Posłowie na Sejm RP – Bernadeta Krynicka, Lech Kołakowski, Kazimierz Gwiazdowski, Dariusz Piontkowski, Wojciech Kossakowski – Poseł z Ełku, Wojciech Bożuchowski - Dyrektor Oddziału GDDKiA, Oscar Prada Bartolome – Pełnomocnik Firmy POLAQUA oraz samorządowcy powiatu łomżyńskiego i gminy Śniadowo.

Gospodarz spotkania Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski na wstępie przywitał wszystkich gości, podziękował za przybycie a także wyraził zadowolenie z realizacji tak ważnej inwestycji dla naszego regionu. Szczególne podziękowania za wieloletnie starania o budowę drogi ekspresowej złożył na ręce Posła Lecha Kołakowskiego, a także dla Pani Poseł Bernadety Krynickiej za wsparcie tych działań w ostatnich latach.  W krótkich słowach scharakteryzował również gminę Śniadowo jak samorząd o silnym potencjale w zakresie rozwoju rolnictwa i przemysłu. Wójt zadeklarował współpracę przy realizacji przedmiotowej drogi zarówno ze strony instytucjonalnej, jak również w zakresie biznesowej poprzez lokalne przedsiębiorstwo „Prefbet” w Śniadowie.

Wiceminister Infrastruktury – Marek Chodkiewicz podkreślił konsekwentną realizację inwestycji drogowych w województwie podlaskim. Potwierdził wyasygnowanie ponad 1,5 mld zł na wykonanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej na naszym terenie. Zaapelował o sprawną realizację tej inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i wykonawcę firmę POLAQUA.

W krótkich wystąpieniach zarówno Poseł Lech Kołakowski jak i Pani Poseł Bernadeta Krynicka podziękowali rządowi Prawa i Sprawiedliwości za podjęte decyzje odnośnie budowy drogi Via Baltica, która jest szansą rozwoju dla naszego regionu.

Wojewoda – Bohdan Paszkowski pogratulował mieszkańcom za spełnione marzenia dotyczące budowy tej drogi. Jako organ administracji wydający decyzję o realizacji inwestycji zadeklarował współpracę uzgodnieniach dotyczących jej wydania.

Ze strony samorządowej głos zabrali także Wicestarosta Łomżyński - Lech Szabłowski i Prezydent Miasta Łomża - Mariusz Chrzanowski, którzy również wyrazili zadowolenie z budowy tej drogi oraz, że przyczyni się ona wzrostu poziiomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców ziemi łomżyńskiej.

Wojciech Bożuchowski – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku wyraził przekonanie o sprawnej budowie drogi ekspresowej. Podkreślił, że będzie ona wykonana w technologii betonowej, a okres realizacji to 31 m-cy od chwili podpisania umowy. Jeśli okresy zimowe nie będą uciążliwe to na koniec 2020 roku będzie szansa na wykonanie inwestycji..

Na zakończenie spotkania przedstawiciele stron: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy POLAQUA oficjalnie podpisali umowę na realizację tego zadania.

Podpisana dzisiaj umowa na projekt  i budowę kolejnego fragmentu trasy Via Baltica przewiduje realizację 17-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 za 380 milionów złotych. Odcinek od „węzła Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, jest kolejnym zadaniem na podlaskiej części trasy S61, którego realizację rozpoczyna białostocki oddział GDDKiA. Następnym, będzie część od węzła „Łomża Zachód” do „węzła Kolno”, czyli główny fragment obwodnicy Łomży.

Fragment S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” wybuduje firma POLAQUA Sp. z o.o., Której oferta była najkorzystniejsza spośród 5 złożonych w przeprowadzonym przetargu. Umowa przewiduje 31 miesięczny okres na zaprojektowanie i budowę tego odcinka, przy czym do budowy nie wlicza się okresów zimowych. W związku z tym możliwe jest zrealizowanie kontraktu do końca 2020 roku.

Odcinek od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, wraz z zadaniem od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo”, na który umowa została podpisana 30 stycznia br., połączą Łomżę z drogą ekspresową S8 w Ostrowi Mazowieckiej i dalej przez Wyszków – Marki - z Warszawą. 

Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką (węzeł „Podborze”) - poprzez węzeł „Śniadowo” - aż do węzła „Łomża Południe” droga ekspresowa S61 zostanie poprowadzona po nowym śladzie, równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Zgodnie z założeniami, droga ekspresowa S61, ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne oraz pas rozdziału. Na odcinku od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” przewidziano jeden węzeł – „Śniadowo”. 

 

 

  • Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata Via Baltica za 3 lata