Drogowe inwestycje gminne rozpoczęte

2018-03-08 11:17
Gmina Śniadowo rozpoczyna pierwsze inwestycje drogowe planowane do realizacji w 2018 roku.
Drogowe inwestycje gminne rozpoczęte

Gmina Śniadowo w br. będzie realizować zadanie dofinansowane z rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

Dofinansowanie z budżetu państwa - dotyczy „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i Ogrodowej w Śniadowie”. Wykonawcą robót będzie firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży. Wartość inwestycji wynosi 559.502,46 zł. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy nastąpiło w dniu 22 lutego 2018r.

W ramach realizowanej inwestycji zostaną przebudowane ulice o łącznej długości  350 mb, w tym wykonane będą chodniki po obu stronach jezdni z kostki betonowej kolorowej.

Projekt techniczny przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z warstwy ścieralnej o grubości 5,0 cm, pobocza z krat betonowych typu ekoażur na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 50 cm.

Planowane jest także wykonanie odwodnienia pasa drogowego przebudowywanych ulic za pomocą studni ściekowych z kratą żeliwną oraz studni szczelnych przykrytych włazem żeliwnym.

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się budowę pierwszego w Śniadowie skrzyżowania ulic Łąkowej i Ogrodowej w postaci  mini ronda o ruchu okrężnym z wyspą przejazdową, a także przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe

Planowany termin wykonania inwestycji - do 28 września 2018 r.

 

W załączeniu projekt zagospodarowania terenu realizowanej inwestycji drogowej.