Termomodernizacja budynku GOK i OSP w Śniadowie

2018-03-08 11:57
Wiosną 2018 roku inwestycje na terenie gminy ruszyły pełną parą.
Termomodernizacja budynku GOK i OSP w Śniadowie

Gmina Śniadowo otrzymała dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji i prac zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie. Prace rozpoczęły się w dniu 12 marca 2018 r.

Zadanie jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie "Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej",

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki z Łomży.

Wartość inwestycji wynosi 230.000,00 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21 listopada 2017 r. Budynek GOK i OSP w Śniadowie zostanie docieplony styropianem o gr. 10 cm oraz otrzyma nową elewację.

Termin wykonania planowany jest do 31 lipca 2018 r.