Rozporządzenie i apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

2018-03-09 08:14
Wójt Gminy Śniadowo informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży wydał Rozporządzenie Nr 1/2018 z dnia 7 marca 2018r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu łomżyńskiego. Określa ono obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren gminy Śniadowo w powiecie łomżyńskim.
Rozporządzenie i apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

  Na obszarze tym zakazuje się:

 • przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
 • odławiania dzików;
 • prowadzenia działalności w zakresie skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru gminy Śniadowo.

 Należy również pamiętać  o obowiązujących zasadach i wymaganiach bioasekuracji:

 • zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików (ogrodzenie, zamykane pomieszczenia inwentarskie);
 • zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed dostępem dzików;
 • maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem zwierząt domowych,
 • maty dezynfekcyjne na wjazdach i wejściach do gospodarstwa,
 • używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach dla świń,
 • zwalczanie gryzoni i owadów,
 • dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
 • codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i produkcyjnych.

UWAGA  ASF !

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina !

 

OBJAWY ASF ?

 • gorączka 40 - 42°C i powyżej,
 • wybroczyny i przekrwienie skóry,
 • krwawa biegunka,
 • osłabiony apetyt,
 • nagłe upadki świń w stadzie.

  POSTĘPOWANIE ?

 • natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań  i  padnięć świń,
 • zabezpieczenie chorych zwierząt – do czasu przybycia lekarza weterynarii.

MOŻLIWE SPOSOBY ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY ?

 • przez kontakt bezpośredni z zakażonym materiałem (zakażone zwierzęta, martwe zwierzęta – głównie dziki),
 • poprzez wprowadzenie świń lub produktów ze świń z nieznanego źródła (nielegalny obrót),
 • za pośrednictwem dzików – w środowisku ich bytowania,
 • wobec braku zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

PODSTAWOWE WYMAGANIA  BIOASEKURACJI ?

 • zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików (ogrodzenie, zamykane pomieszczenia inwentarskie),
 • zabezpieczenie paszy i  materiału na ściółkę przed dostępem dzików (stogi, bele),
 • maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem zwierząt domowych,
 • maty dezynfekcyjne na wjazdach i wejściach do gospodarstwa,
 • używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach dla świń,
 • zwalczanie gryzoni  i owadów,
 • dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
 • codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i produkcyjnych.

Uwaga:

- szczegółowe informacje na stronach internetowych Inspekcji Weterynaryjnej                 (GIW, WIW, PIW)