Komunikat ZGK

2018-03-22 12:09
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie przypomina użytkownikom sieci kanalizacyjnej o zakazie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych (dziecięce, kuchenne chusteczki nawilżające, żwir i piasek, tekstylia, włókna, ścinki skór itp.), które mogą spowodować zatrzymanie przepływu ścieków w kanalizacji, a także uszkodzenia pomp na przepompowniach.

 

Jest to przyczyną „ wybijania” ścieków i w konsekwencji zalewania ściekami posesji, piwnic i pomieszczeń.  Największe nasilenie tego zjawiska dotyczy sieci kanalizacyjnej w Śniadowie, gdzie obserwuje się obecność odpadów tekstylnych niebiodegradowalnych (chusteczki nawilżające, ręczniki papierowe, ściereczki kuchenne itp ).    

 

PAMIĘTAJ !  Właściwe użytkowanie sieci kanalizacyjnej zmniejsza koszty jej eksploatacji !

Odpady stałe wyrzucamy tylko do pojemników do tego przeznaczonych – koszy na śmieci !

 

Przypominamy, że w myśl zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie przestrzeganie tych zaleceń przez naszych odbiorców może spowodować zastosowanie  sankcji określonych w ustawie, czyli grzywny w wysokości do 10 tys. złotych.