INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

2018-03-28 08:32
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 28 marca 2018 roku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dotację w wysokości 45.000zł. na realizację zadania I: „ Przygotowanie i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym dla mieszkańców lokalnej społeczności oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo ” oraz dotację w wysokości 25.000zł. na realizację zadania II: „Organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży do lat 18, zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo otrzymał Klub Sportowy Śniadowo z siedzibą w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Komisja konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert, wysoko oceniła dotychczasowe doświadczenie Klubu w realizacji podobnych przedsięwzięć, uznając je za gwarancję realizacji zadania oraz kontynuację poprzedniego przedsięwzięcia.

 

z up. Wójta

mgr Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

Załączniki

  1. Informacja