Badania geologiczne w związku z budową gaziociągu

2018-04-16 08:26
Firma "Gaz System" informuje, że realizowane są prace związane z inwestycją "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
Badania geologiczne w związku z budową gaziociągu

"Gaz System" informuje, że w związku z tymi pracami konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych dla trudnych terenów w miejscach newralgicznych na trasie projektowanego gazociągu.

Badania geologiczne zostaną przeprowadzone w dniach 17 kwietnia do 25 maja 2018 r.

"Gaz System" informuje, że w trakcie ww. czynności możliwe jest wejście na teren nieruchomości/działek prywatnych na terenie Gminy Śniadowo w zakresie niezbędnym do wykonania badań geologicznych wymaganych do sporządzenia właściwej dokumentacji i opracowań na potrzeby ww. inwestycji.

Szczegóły dotyczące prac geologicznych w załączonym piśmie.