Jednogłośne absolutorium dla Wójta

2018-06-13 08:18
W dniu 8 czerwca 2018 roku podczas sesji Rady Gminy Śniadowo radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok.
Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy przez Radę Gminy jest elementem poprzedzającym udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2017.

Z wniosekiem o udzielenie absolutorium dla Wójta - Rafała Pstrągowskiego wystąpiła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Śniadowo. Wniosek Komisji został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstokoku. W swojej opinii RIO pozytywnie zaopiniowała także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej i zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej radni gminy Śniadowo jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

W sesji uczestniczyło 12 spośród 15 radnych gminy Śniadowo.

  • Jednogłośne absolutorium dla Wójta Jednogłośne absolutorium dla Wójta