,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński

2018-06-28 08:11
Starostwo Powiatowe w Łomży wraz z partnerem Łomżyńskim Forum Samorządowym zaprasza do udziału w projekcie ,,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”.
,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński

Celem projektu jest utworzenie 40 miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 45 osób z miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, powiatu grajewskiego, gminy Tykocin, Zawady chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupą docelową są osoby fizyczne powyżej 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:

  • kobiety,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

                                                             

Okres realizacji od 01.04.2018r. do 30.11.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 945 673,20 zł.  

 

Więcej informacji na stronach internetowych: www.powiatlomzynski.pl, www.lfs.lomza.pl