Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku

2018-09-05 08:30
Dzięki Programowi rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, zrealizowano Przebudowę dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i Ogrodowej w Śniadowie z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 241.799 zł.
Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku

Łącznie na wykonanie zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 562.818,00 zł.

Wykonawcą robót była firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2018 roku. Zakończenie robót Wykonawca zgłosił w dniu 23.08.2018 r. Komisyjny odbiór zadania inwestycyjnego nastąpił w dniu 4 września 2018 r.

W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano  ulicę Łąkową i Ogrodową, wykonano chodniki po obu stronach jezdni z kostki betonowej kolorowej, nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu gr. 5,0 cm.

W ramach projektu wykonano pierwsze w Śniadowie skrzyżowanie ulic Łąkowej i Ogrodowej o ruchu okrężnym typu mini rondo z wyspą przejazdową.

Dzięki zrealizowanej inwestycji poprawi się dostępność i warunki korzystania z infrastruktury drogowej dla mieszkańców Śniadowa.

  • Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku Łąkowa i Ogrodowa oddane do użytku