Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

2018-09-18 11:38
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

z dnia 18 września  2018 r.

w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych  w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień

21 października 2018 r.

 

            Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Śniadowo w okręgu wyborczym Nr 9 (obejmującym sołectwa: Jemielite –Wypychy, Kołaczki, Koziki, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne ) w terminie do dnia 24 września  2018 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Komisji w dniach:

 

19-09-2018  w godz. 14.30 - 15.30

20-09-2018  w godz. 14.30 - 15.30

21-09-2018  w godz. 14.30 - 15.30

24-09-2018  w godz.   7.30 -   8.30

 

  

             Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

           /-/ Anna Zalewska