Zakończenie I etapu budowy ujęcia wody w Wierzbowie

2018-09-19 12:15
Zrealizowano już I etap budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowę wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo, wybudowano dwie studnie głębinowe o głębokości po 121,5 m każda.
Zakończenie I etapu budowy ujęcia wody w Wierzbowie

Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. znak: DIT-III.7431.13.2018 została zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Wierzbowo w ilości Qe + 90 m3/h przy depresji Se = 11,5 – 13,0 m.      

Wykonawcą I etapu była firma STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z Huty Strzelce. Wartość zadania 324.720,00 zł. Nadzór geologiczny oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej wykonała firma Biuro Studiów i Projektów „HYDRO-EKO-GEO” Cezary Madejski z Białegostoku. Kwota usługi - 17.835,00 zł.

 

Drugim etapem jest budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo.

Wykonawcą drugiego etapu jest Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży. Termin zakończenia inwestycji do 31 maja 2019 r. Kwota robót budowlanych do wykonania w  II etapie wynosi  3.473.500,00 zł.

Inwestycja ma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wartość inwestycji ogółem 3.852.688,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1.990.000,00