Projekt "Zakładam firmę - chcę mieć pracę"

2018-09-24 10:28
Projekt

Zapraszamy do udziału w projekcie „zakładam firmę-chcę mieć pracę!” już dziś możesz złożyć dokumenty, dzięki którym będziesz mógł uzyskać dotację na własną działalność gospodarczą !!!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu i wypełnieniem dokumentów aplikacyjnych!!!

Dzięki udziałowi w projekcie całkowicie bezpłatnie podniesiesz swoje umiejętności i otworzysz swoją własną firmę.

Już teraz wypełnij formularz rekrutacyjny!!!

Informujemy, że rekrutacja zostanie zakończona 30.09.2018.

 

Rekrutacja od 6.07.2018 r. do 31.08.2018 r. na obszarach powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, białostockiego (gmina Tykocin, gm. Zawady), m. Łomża.

Termin rekrutacji może zostać wydłużony bądź skrócony.

Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:

  • ma ukończone 30 lat
  • mieszka na obszarze jednej z wymiennych obszarów.
  • jest osobą bezrobotną, bierna zawodowo lub osobą poszukującą pracy

 

Aby wziąć udział w Projekcie należy :

  1. zapoznać się z Regulaminem.
  1. wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz Rekrutacyjny.
  2. złożyć formularz rekrutacyjny, oświadczenia oraz inne niezbędne dokumenty w otwartym terminie za pośrednictwem Poczty polskiej na adres: ul. Zieleńskiej 1, 61-059 Poznań bądź złożyć osobiście w biurze projektu:
  3. Wojska Polskiego 113 II piętro (Ośrodek Kształcenia Kursowego), 18-402 Łomża. (od 1.08.18) tel. 86 216 73 42, kom. 604 210 631
  4. przejść pozytywnie weryfikację formalną.

http://zakladamfirme.com.pl/