Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

2018-09-25 09:24
Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego

w Łomży

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Śniadowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

 § 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1,

 §  2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo.

 §  3

W dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1

§  4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

/-/ Jan Leszczewski