Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

2018-10-01 12:41
Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Śniadowo

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

 § 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 5 do postanowienia.

 § 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łomży oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo.

 § 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Łomży

 

Jan Leszczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 września 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Wioletta Jastrzębska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Koziki

2.

Renata Hanna Jatczak, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA, zam. Śniadowo

3.

Irena Milewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

4.

Anna Pałubińska-Pupek, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Szczepankowo

5.

Agnieszka Ewa Ponichtera, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

6.

Maria Teresa Powichrowska, zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Śniadowo

7.

Jacek Przestrzelski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mężenin

8.

Jolanta Przeździecka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Szabły Młode

9.

Barbara Truszkowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Sierzputy Młode

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Bogdan Kazimierz Bacławski, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Szczepankowo

2.

Małgorzata Boguska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Stare Konopki

3.

Małgorzata Borawska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Wszerzecz-Kolonia

4.

Anna Marzena Gniazdowska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Śniadowo

5.

Celina Jastrzębska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Koziki

6.

Teresa Lipka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

7.

Renata Marczak, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

8.

Elżbieta Rostkowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Ratowo Piotrowo

9.

Tadeusz Skibniewski, zgłoszony przez KWW SPOZA SITWY, zam. Śniadowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Beata Chmielewska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Szczepankowo

2.

Jacek Chomontowski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Śniadowo

3.

Jan Jakacki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

4.

Joanna Jastrzębska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Łomża

5.

Krystian Jastrzębski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Koziki

6.

Grażyna Krajewska, zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Stare Ratowo

7.

Monika Ostrowska, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

8.

Barbara Szczubełek, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA, zam. Łomża

9.

Aneta Żebrowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wierzbowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Sylwia Boguska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Stare Konopki

2.

Adam Borowiak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Śniadowo

3.

Ewa Jemielity, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

4.

Katarzyna Karwowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Konarzyce

5.

Maria Kozłowska, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI (uzupełnienie składu), zam. Truszki

6.

Ryszard Zygmunt Krajewski, zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Śniadowo

7.

Anna Kurpiewska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Szczepankowo

8.

Jolanta Sawicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Szczepankowo

9.

Ewa Szabłowska, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Stare Szabły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Ewa Chomontowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

2.

Milena Dąbrowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Strzeszewo

3.

Teresa Igielska, zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Stare Duchny

4.

Irena Jakacka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Śniadowo

5.

Anna Jastrzębska, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA, zam. Stare Szabły

6.

Magdalena Romanik, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

7.

Izabela Wojsz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Śniadowo

8.

Joanna Maria Wysocka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo

9.

Hanna Zielińska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Śniadowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Sylwia Baczewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Szabły Młode

2.

Anna Boguska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Śniadowo

3.

Justyna Jemielity, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Ratowo

4.

Sławomir Adam Kopańczyk, zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Śniadowo

5.

Irena Malicka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Grabowo

6.

Izabela Malinowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Śniadowo

7.

Artur Modzelewski, zgłoszony przez KWW SPOZA SITWY, zam. Śniadowo

8.

Ewa Szeląg, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Mężenin

9.

Paweł Wyrzykowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Maria Borowiak-Wojsz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Śniadowo

2.

Ewa Sylwia Foryś, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Śniadowo

3.

Agata Gaicka-Sagało, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo

4.

Krystyna Jakacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

5.

Małgorzata Krajewska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Stare Ratowo

6.

Dorota Przestrzelska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Mężenin

7.

Teresa Tyszka, zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Śniadowo

8.

Barbara Wyrzykowska, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

9.

Bożena Zawistowska, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA ŁOMŻA, zam. Śniadowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Sławomir Burzyński, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Szczepankowo

2.

Hanna Elceser, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Wyszomierz Wielki

3.

Hanna Godlewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo

4.

Milena Jakacka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Szabły Młode

5.

Halina Anna Kossakowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Śniadowo

6.

Magdalena Pruszkowska, zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Śniadowo

7.

Małgorzata Lucyna Serdyńska, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Łomża

8.

Eugeniusz Wojsz, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Śniadowo

9.

Zofia Wysocka, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Śniadowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Natalia Długozima, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

2.

Agnieszka Kołaczkowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Śniadowo

3.

Bogusława Krajewska, zgłoszona przez KWW SPOZA SITWY, zam. Śniadowo

4.

Sylwia Kurpiewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Jakać-Borki

5.

Barbara Łuba, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo

6.

Kinga Łuba, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Mężenin

7.

Joanna Wądołkowska, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Śniadowo

8.

Beata Żebrowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Śniadowo

9.

Agnieszka Żurek, zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA, zam. Ratowo Piotrowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Bożena Bekisz, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Wierzbowo

2.

Emilia Agnieszka Gumkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Truszki

3.

Joanna Jemielity, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI (uzupełnienie składu), zam. Śniadowo

4.

Barbara Maria Kończyk, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM, zam. Śniadowo

5.

Tomasz Krajewski, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Ratowo

6.

Natalia Rutkowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Stare Ratowo

7.

Dorota Sadowska, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

8.

Ewelina Świerdzewska, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Śniadowo

9.

Bożena Tyszka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo