Obwieszczenie o numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy

2018-10-02 07:56
Obwieszczenie o numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                   

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Śniadowo, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAW ŁUBA

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO”

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

/-/Anna Zalewska