Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania

2018-10-02 08:43
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie           

z dnia 1 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Śniadowo

 bez głosowaniaw okręgu wyborczym nr 9

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

  1. W okręgu wyborczym nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Śniadowo obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 9 głosowania w wyborach do Rady Gminy Śniadowo nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 16 KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI

 

1)    PODGÓRSKI Grzegorz

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

/-/ Anna Zalewska