Informacja o składach komisji wyborczych

2018-10-15 09:45
Informacja o składach komisji wyborczych

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

NR 5 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Anna Natalia Długozima
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Agnieszka Kołaczkowska
 3. Członek Komisji Barbara Łuba
 4. Członek Komisji - Agnieszka Żurek
 5. Członek Komisji - Bogusława Krajewska
 6. Członek Komisji - Sylwia Kurpiewska
 7. Członek Komisji - Beata Żebrowska
 8. Członek Komisji - Joanna Wądołkowska
 9. Członek Komisji - Kinga Łuba

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Gminny Ośrodek Kultury,ul. Ostrołęcka 13,Śniadowo

 

 

Przewodniczący OKW ds.

Przeprowadzenia Głosowania

  Nr 5 w Śniadowie

Anna Natalia Długozima

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

NR 4 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Krystyna Jakacka
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Dorota Przestrzelska
 3. Członek Komisji Bożena Zawistowska
 4. Członek Komisji - Barbara Wyrzykowska
 5. Członek Komisji - Teresa Tyszka
 6. Członek Komisji - Małgorzata Krajewska
 7. Członek Komisji - Agata Gaicka-Sagało
 8. Członek Komisji - Maria Borowiak-Wojsz
 9. Członek Komisji - Ewa Sylwia Foryś

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 

Przewodniczący OKW ds.

Przeprowadzenia Głosowania

  Nr 4 w Śniadowie

 Krystyna Jakacka  

 
 

   

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

NR 3 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Ewa Chomontowska
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Anna Jastrzębska
 3. Członek Komisji Hanna Zielińska
 4. Członek Komisji - Joanna Maria Wysocka
 5. Członek Komisji - Izabela Wojsz
 6. Członek Komisji - Magdalena Romanik
 7. Członek Komisji - Irena Jakacka
 8. Członek Komisji - Teresa Igielska
 9. Członek Komisji - Milena Dąbrowska

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 

Przewodniczący OKW ds.

Przeprowadzenia Głosowania

 Nr 3 w Śniadowie

Ewa Chomontowska                                                                       

 

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

NR 2 w Szczepankowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Barbara Szczubełek
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Jacek Chomontowski
 3. Członek Komisji Monika Ostrowska
 4. Członek Komisji - Aneta Żebrowska
 5. Członek Komisji - Grażyna Krajewska
 6. Członek Komisji - Krystian Jastrzębski
 7. Członek Komisji - Joanna Jastrzębska
 8. Członek Komisji - Jan Jakacki
 9. Członek Komisji - Beata Chmielewska

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo

 

Przewodniczący OKW ds.

Przeprowadzenia Głosowania

 Nr 2 w Szczepankowie

  Barbara Szczubełek                                                 

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

NR 1 w Szczepankowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Irena Milewska
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Anna Pałubińska-Pupek
 3. Członek Komisji Wioletta Jastrzębska
 4. Członek Komisji - Jolanta Przeździecka
 5. Członek Komisji - Barbara Truszkowska
 6. Członek Komisji - Renata Hanna Jatczak
 7. Członek Komisji - Agnieszka Ewa Ponichtera
 8. Członek Komisji - Jacek Przestrzelski
 9. Członek Komisji - Maria Teresa Powichrowska

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo

 

Przewodniczący OKW ds.

Przeprowadzenia Głosowania

 Nr 1 w Szczepankowie

  Irena Milewska                                                  

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

NR 5 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Dorota Sadowska
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Tomasz Krajewski
 3. Członek Komisji Ewelina Świerdzewska
 4. Członek Komisji - Natalia Rutkowska
 5. Członek Komisji - Joanna Jemielity
 6. Członek Komisji - Barbara Maria Kończyk
 7. Członek Komisji - Bożena Bekisz
 8. Członek Komisji - Emilia Agnieszka Gumkowska
 9. Członek Komisji - Bożena Tyszka

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Gminny Ośrodek Kultury,ul. Ostrołęcka 13,Śniadowo

 

 

Przewodniczący OKW ds.

Ustalenia Wyników Głosowania

   Nr 5 w Śniadowie

  Dorota Sadowska      

 
 
 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

NR 4 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Małgorzata Lucyna Serdyńska
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Halina Anna Kossakowska
 3. Członek Komisji Eugeniusz Wojsz
 4. Członek Komisji - Zofia Wysocka
 5. Członek Komisji - Magdalena Pruszkowska
 6. Członek Komisji - Milena Jakacka
 7. Członek Komisji - Hanna Godlewska
 8. Członek Komisji - Hanna Elceser
 9. Członek Komisji - Sławomir Burzyński

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 

Przewodniczący OKW ds.

Ustalenia Wyników Głosowania

  Nr 4 w Śniadowie

Małgorzata Lucyna Serdyńska  

 
 
 

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

NR 3 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Ewa Szeląg
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Justyna Jemielity
 3. Członek Komisji Sylwia Baczewska
 4. Członek Komisji - Sławomir Adam Kopańczyk
 5. Członek Komisji - Irena Malicka
 6. Członek Komisji - Anna Boguska,
 7. Członek Komisji - Izabela Malinowska
 8. Członek Komisji - Artur Modzelewski
 9. Członek Komisji - Paweł Wyrzykowski

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 

Przewodniczący OKW ds.

Ustalenia Wyników Głosowania

  Nr 3 w Śniadowie

  Ewa Szeląg  

 
 
 

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

NR 2 w Szczepankowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Ryszard Zygmunt Krajewski
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Ewa Jemielity
 3. Członek Komisji Adam Borowiak
 4. Członek Komisji - Maria Kozłowska
 5. Członek Komisji - Katarzyna Karwowska
 6. Członek Komisji - Sylwia Boguska
 7. Członek Komisji - Ewa Szabłowska
 8. Członek Komisji - Jolanta Sawicka
 9. Członek Komisji - Anna Kurpiewska

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo

 

 Zastępca Przewodniczącego OKW ds.

Ustalenia Wyników Głosowania

Nr 2 w Szczepankowie

   Ewa Jemielity

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds.      USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

NR 1 w Szczepankowie

z dnia 10 października 2018r.

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalania wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na  21 października 2018r.

Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 1. Przewodniczący Komisji - Elżbieta Rostkowska
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Renata Marczak
 3. Członek Komisji Celina Jastrzębska
 4. Członek Komisji - Tadeusz Skibniewski
 5. Członek Komisji - Anna Marzena Gniazdowska
 6. Członek Komisji - Teresa Lipka
 7. Członek Komisji - Małgorzata Boguska
 8. Członek Komisji - Małgorzata Borawska
 9. Członek Komisji - Bogdan Kazimierz Bacławski

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo

 

Przewodniczący OKW ds.

Ustalenia Wyników Głosowania

 Nr 1 w Szczepankowie

                                                                                                                 

Elżbieta Rostkowska